Free songs

  |  

PREDSTAVITEV SVETOVALCA

Podjetje 5RM svetovanje d.o.o. in mag. Peter Mlakar, direktor podjetja in samostojni svetovalec, je že od leta 1999 usmerjen v svetovanje na področju notranje organiziranosti gospodarskih organizacij.  Kot je razvidno iz opisa svetovalnih programov in storitev, se ukvarja z uvajanjem koristnih modelov, metod in pristopov v poslovanju naročnikov. Z dvajsetletnimi izkušnjami iz gospodarske prakse na področju HRM, organiziranja poslovanja, izdelave sistemizacij in plačnih sistemov, načrtovanja poslovanja in poslovne odličnosti, usklajuje tradicionalne in sodobne managerske pristope pri izboljševanju kakovosti celotnega poslovanja srednje velikih in velikih gospodarskih organizacij. Poleg svetovalne dejavnosti izvaja tudi praktična funkcionalna usposabljanja strokovnjakov in vodij, opravlja konzultacije z direktorji.

VIZIJA

S podjetniškim svetovanjem, usposabljanjem vodij in strokovnjakov ter izvajanjem projektov biti koristen partner organizacij pri obvladovanju sprememb, doseganju vitalnosti poslovanja in proaktivnem vplivanju na njihovo zmožnost uspešnega poslovanja.

POSLANSTVO

Organizacijam  posredovati nove uporabne pristope, koristne izkušnje in dobro prakso s področij izboljševanja poslovnih in delovnih procesov, kakovosti celotnega poslovanja, managementa, posodabljanja organiziranosti, sistemizacije dela in pooblaščanja zaposlenih, izdelave plačnih sistemov, ciljnega vodenja in uvajanja letnih pogovorov z zaposlenimi ter po potrebi sodelovati pri uveljavljanju izboljšav.

STRATEGIJA

Razvijanje in uveljavljanje praktičnih organizacijskih metod, modelov in pristopov v korist organizacij in njihovih udeležencev v poslovanju, razvijanje upravljavskih in računalniških orodij za podporo naročnikom pri izvajanju organizacijskih sprememb in postopnem doseganju poslovne odličnosti ter razvijanje aplikativnih strokovnih znanj in veščin s področja HRM.

SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Svetovalne in izobraževalne programe tvorijo storitve, ki jih pri zasnovi projektov prilagodimo ciljem naročnikov in pričakovanim rezultatom projektov. V načrtu sodelovanja podrobneje opredelimo izvedbene aktivnosti in delne cilje ter končni cilj projekta. Svetovalne in izobraževalne storitve je možno izvajati tudi posamično.

POSLOVNI PARTNERJI

Poslovni partnerji podjetja 5RM svetovanje d.o.o. so velike in srednje velike  organizacije, ki naročajo celotne svetovalne ali izobraževalne programe, občasne konzultacije ali pa se odločajo za skupno izvajanje posameznih storitev. Pri izvajanju projektov sodelujejo mag. Peter Mlakar in njegovi sodelavci.

Trajanje projektnih nalog je odvisno od obsega načrtovanih aktivnosti.

Strokovno udejstvovanje svetovalca:

ZA SODELOVANJE KONTAKTIRAJTE

Mag. Peter Mlakar
Bezjakova 29, PEKRE
2341 LIMBUŠ
SLOVENIJA

oz.

Mag. Peter Mlakar
Glavarjeva 61a
1218  KOMENDA
SLOVENIJA

E-naslovi:
peter.mlakar@amis.net
peter.mlakar@pqm.si

TELEFONI:
Tel.: +386 (0)2 613 6560
MOBI: +386 (0)40 674 674