Free songs

  |  

OPREDELJEVANJE KLJUČNIH CILJEV

Opredeljevanje ključnih ciljev omogoča pregledno strukturo vseh ciljev - na strateški, taktični in operativni organizacijski ravni. Opredeljeni ključni cilji so vzvod za učinkovito in uspešno poslovanje - tako z vidika vodenja zaposlenih, spremljanja in nagrajevanja učinkov, usklajenega in povezanega poteka dela, racionalne rabe virov kot z vidika samoregulacije in samokontrole pri delu, ustvarjalnega delovanja zaposlenih itd.

Svetovanje je usmerjeno v naslednja področja:

 • analiziranje strateškega okolja in opredeljevanja ciljev organizacije,
 • opredeljevanje modela za določanje ciljev (strateški razvojni cilji, letni poslovni cilji, četrtletni in/ali mesečni operativni cilji, projektni cilji, cilji stalnih strokovnih timov, drugi cilji),
 • zasnova modela operativnih ciljev,
 • prilagoditev računalniške podpore za evidentiranje in spremljanje izvajanja ciljev,
 • uveljavljanje modela ključnih ciljev v praksi gospodarske organizacije.

POVEZOVANJE KLJUČNIH CILJEV Z ZAPOSLENIMI

Povezovanje ključnih ciljev z zaposlenimi pomembno vpliva na delovno učinkovitost in uspešnost poslovanja. To dosežemo z računalniško podprto metodo optimiranja delitve dela, ki ustvarja pregledno strukturo ciljev za posameznega izvajalca. Takšno povezovanje ciljev organizacije in zaposlenih je koristen pripomoček pri vodenju ljudi pri delu ter načrtovanju ciljev in pregledovanju doseženih ciljev zaposlenih.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

 • analiziranje obstoječega stanja - snovanje ciljev zaposlenih,
 • opredelitev zadolžitev posameznikov pri načrtovanju ciljev,
 • obvladovanje kroga PDCA na ravni posameznih izvajalcev,
 • usklajevanje ključnih osebnih, oddelčnih (procesnih) in ključnih podjetniških ciljev,
 • opredeljevanje sistema ključnih ciljev za izvajanje letnih oz. polletnih pogovorov z zaposlenimi,
 • izdelava postopkov in metod za dinamično dopolnjevanje ciljev.