Free songs

  |  

USPOSABLJANJE ZA VODENJE LJUDI PRI DELU (delavnice v podjetju):

 • splošno o vlogi vodij in obvladovanju sprememb
 • preurejanje poslovanja - možnosti in pasti
 • organiziranje dela zaposlenih
 • obvladovanje stroškov delovanja
 • ustvarjalno izboljševanje kakovosti poslovanja na poti k poslovni odličnosti
 • uspešno sporazumevanje z zaposlenimi
 • delo s "problematičnimi" posamezniki
 • postopno doseganje poslovne odličnosti - vloga vodij
 • proaktivno vodenje
 • krepitev učenja in inovacij v podjetju

USPOSABLJANJE ZA OBVLADOVANJE SPREMEMB (delavnice v organizaciji):

 • splošno o obvladovanju sprememb
 • ali lahko spremembam sledimo, jih obvladujemo ali celo narekujemo?
 • definiranje stilov upravljanja
 • definiranje obdobij v življenjski krivulji podjetja
 • obvladovanje normalnih problemov
 • preprečevanje nenormalnih problemov
 • praktično delovanje vseh zaposlenih pri obvladovanju sprememb

USPOSABLJANJE ZA TIMSKO IN PROJEKTNO DELO (delavnice v organizaciji):

 • splošno o timskem delu
 • vrste stalnih strokovnih timov
 • naloge in pristojnosti stalnih strokovnih timov
 • zadolžitve vodij in članov stalnih strokovnih timov
 • projektno timsko delo
 • naloge in pristojnosti projektnih vodij in članov projektnih timov
 • timsko delo - priložnost ali obveznost?

USPOSABLJANJE VODIJ IN STROKOVNJAKOV S PODROČJA HRM:

PROCESI

 • preurejanje poslovnih procesov
 • izgradnja procesnih timov
 • prenavljanje poslovnih in delovnih procesov
 • koordiniranje poslovnih procesov
 • radialna shema povezav
 • usklajevanje vloge procesnih in funkcijskih vodij
 • optimiranje dela v temeljnih in podpornih procesih


KAKOVOST

 • program izboljševanja kakovosti poslovanja
 • doseganje vitalnosti podjetja
 • krepitev kakovosti delovanja ljudi
 • prenos dobre prakse


MANAGEMENT

 • izboljševanje kakovosti voditeljstva
 • krepitev želene kulture podjetja
 • pospeševanje rasti malih in srednje velikih podjetij


ORGANIZIRANOST

 • diagnosticiranje organiziranosti
 • preoblikovanje organizacijskih struktur
 • uvajanje projektnega dela
 • izgradnja sistema pooblaščanja in odgovornosti
 • uvajanje timskega dela
 • ugotavljanje in izboljševanje zadovoljstva zaposlenih


KADROVSKI RAZVOJ

 • razvoj kadrovskega potenciala
 • kadrovski informacijski sistem: PQM-HRD


SISTEMIZIRANJE DELA IN POOBLAŠČANJE ZAPOSLENIH

 • sistemiziranje dela
 • pooblaščanje zaposlenih


PLAČNI SISTEM

 • snovanje plačnega sistema
 • vrednotenje dela
 • nagrajevanje uspešnosti
 • izdelava tarifnega dela podjetniške kolektivne pogodbe
 • izdelovanje analiz in primerjav plač


OPREDELJEVANJE KLJUČNIH CILJEV

 • opredeljevanje ključnih ciljev podjetja
 • povezovanje ključnih ciljev z zaposlenimi


LETNI POGOVORI Z ZAPOSLENIMI

 • letni (oziroma polletni) pogovori z zaposlenimi