Free songs

  |  

POGOVORI Z ZAPOSLENIMI

Letni (oziroma polletni) pogovori z zaposlenimi predstavljajo primeren pripomoček pri sledenju hitrim spremembam v dinamičnem poslovnem okolju. Potreba po prilagajanju hitrim spremembam je izrazita, usklajevanje ključnih ciljev podjetja in posameznikov pa odločilno za uspeh. Letni pogovori so kot managersko orodje primerni tudi za krepitev partnerstva med delom in kapitalom, hkrati pa omogočajo hitrejši strokovni razvoj najuspešnejših strokovnjakov in izvajalcev.

Svetovanje je usmerjeno na naslednja področja:

  • analiziranje sistema postavljanja ciljev v organizaciji,
  • povezovanje ključnih ciljev z zaposlenimi,
  • zasnova metode za izvajanje (pol)letnih pogovorov z zaposlenimi,
  • zasnova navodil za pripravo na (pol)letni pogovor,
  • izdelava obrazca za izvedbo (pol)letnega pogovora,
  • izdelava organizacijskega predpisa o izvajanju (pol)letnih pogovorov,
  • interna usposabljanja vodij in zaposlenih za izvajanje (pol)letnih pogovorov.